Juliusz Słowacki, sa narodil

04.09.2013 06:49

4. septembra 1809 sa v Krzemienci v Poľsku narodil Juliusz Słowacki, poľský romantický básnik a dramatik. Zomrel 3. apríla 1849 v Paríži.

Po prvých lyrickoepických básňach a intímnej lyrike sa stal básnikom revolučného hnutia za národné oslobodenie Poľska (dramatická báseň Kordian). Utrpeniu poľských emigrantov, ku ktorým sám patril, venoval biblicky ladenú básnickú prózu: Anhelli. Námety z poľských dejín a mytológie spracoval v drámach: Balladyna, Lilla Weneda a eposoch: Beniowski, Kráľ Duch.

Zdroj: wikipedia.org