Juraj Ambrozi sa narodil

18.04.2014 07:35

18. apríl 1694 sa v Dolnom Kubíne narodil Juraj Ambrozi (iné varianty mena boli Ambrosius, Ambrož, Ambrosi), slovenský spisovateľ, kňaz a cirkevný hodnostár. Zomrel 5. júla 1746 v Štítniku.

Literárne tvoriť začal ešte počas štúdií vo Wittenbergu, pričom ako vzor mu slúžila nemecká teologická literatúra a veľký vplyv mal na neho i Daniel Krman, s ktorým spoločne prekladal bibliu. Venoval sa najmä písaniu náboženských spisov, taktiež vydával Krmanove spisy, keď ho uväznili, skladal a z nemčiny prekladal náboženské piesne. Jeho diela mali okrem náboženského i výchovno-vzdelávací charakter. Časť jeho tvorby ostala v rukopisoch, niektoré diela sa stratili, no jeho najvýznamnejšie diela vychádzali až do 20. storočia.

 

Zdroj: wikipedia.org