Juraj Babka sa narodil

17.11.2013 06:58

17. novembra 1868 sa v Háji narodil Juraj Babka, pedagóg, osvetový pracovník, včelár. Zomrel 14. mája 1942 v Banskej Bystrici.

Pseudonym: J.B.Hýbel, Lambda, Palaeulogus, Vlastimila Otočková, Anna Španková, Hermuškin

 

Po skončení meštianskej školy v Martine študoval na učiteľskom ústave v Kláštore pod Znievom, kde získal učiteľský diplom. Pôsobil na rôznych miestach ako učiteľ, v Banskej Bystrici ako školský inšpektor. Vydával a redigoval časopisy Obzor, Slovenský včelár a Včelár začiatočník. Prispieval do rôznych časopisov, neskôr hlavný spolupracovník pedagogických časopisov. Funkcionár a člen spolkov, predseda Včelárskeho spolku v Banskej Bystrici (1931-1939), člen MS a MSS a i. Senátor Národného zhromaždenia (1920-1925). Vydal zbierku štvorhlasných detských zborov "Fialôčky" a metodickú príručku "Opatrovanie dieťaťa v prvé tri roky".

 

Zdroj: wikipedia.org