Juraj Holček - farár ohajský

06.06.2012 06:21

Roku 1853 prišiel Juraj Holček, farár ohajský, do Prešporka, aby videl toho pátra Serafina, ktorý tak často píše do Katolíckych novín a prekvapilo ho nemálo, že je to klerik Sasinek.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 117)