Juraj Kuniak sa narodil

02.07.2013 07:20

2. júla 1955 sa v Košiciach narodil Juraj Kuniak, slovenský básnik a prozaik.

Prvé literárne diela začal publikovať v maturitnom roku 1973, odkedy mu v časopisoch Nové slovo, Matičné čítanie, Smena na nedeľu a v rôznych zborníkoch začali vychádzať jeho básne a poviedky. Počas pražských vysokoškolských štúdií svoje diela publikoval najmä v časopisoch Mladý svět a Tvorba. Knižne debutoval v roku 1983 zbierkou básní Premietanie na viečka, za ktorú získal Cenu Ivana Kraska. V próze sa uviedol knihou Pán Černovský v roku 1991.

Vo svojej tvorbe hľadá látku v nažitom, najmä vo vlastnom mnohorozmernom živote, v ktorom je viacnásobným solitérom: Verný svojmu osobnému erbu – skalnej ruži (sempervivum montanum). Odchovaný horolezectvom, športom bez divákov. V rokoch normalizácie odídený zo Slovenska, ale po slovensky účinkujúci v programe Zelené peří a publikujúci slovenské básne na stránkach českých časopisov. Autor v ojedinelom postavení, ktorý sa oblieka do siedmych koží spisovateľa, technika, konštruktéra, podnikateľa, vydavateľa, športovca a cestovateľa. Žijúci dobrovoľne na vidieku mimo rušných centier kultúrneho diania. A napokon solitérny typ kozmopolitu, ktorý sa vyberie na cestu okolo sveta, aby sa nadýchal jeho neporiadku, a zasa sa vrátil do horskej samoty.

Vo svojich dielach sa vracia k detstvu a dospievaniu, k otázkam etiky, vykresľuje medziľudské vzťahy a lásku, blízka mu je reflexívna a prírodná lyrika, ale aj exkurzie do epiky, či kríženie žánrov, dotýka sa všeobecne ľudskej problematiky, reaguje na to, ako naňho dolieha súčasná existencia. Jeho tvorivý program by sa dal stručne charakterizovať slovami – stále inak, iným spôsobom sa pasovať s determinujúcimi silami okolo seba. Experimentuje v oblasti žánrovej i výrazovej. Približuje vzdialené, spája disparátne, typické je pre neho neustále hľadačstvo, čistota výrazu, irónia a sebairónia, citlivosť kombinovaná s racionalitou, snaha dotknúť sa poézie bytia. Rebel proti novodobému schematizmu sa v ňom spája s úprimným hľadačom ľudského šťastia. Je znalcom a obdivovateľom prírody, hľadá celistvosť, tvar a súmernosť v živote i tvorbe

 

 

Zdroj: wikipedia.org