Juraj Tranovský zomrel

29.05.2013 07:11

29. mája 1637 v Liptovskom Mikuláši zomrel Juraj Tranovský (tiež Tranoscius, Třanowský, Třánowsky, Trzanowski, Trzanovský, Georgius Tranoscius, Tranoscyus alebo Tranosci), slovenský evanjelický farár a tvorca českých a latinských duchovných piesní a modlitieb; významný predstaviteľ slovenskej barokovej literatúry. Narodil sa 27. marca 1592 v Tešíne.

Pochádzal z poľskej evanjelickej remeselníckej rodiny. Vzdelanie získaval v sliezskom Tešíne, nemeckom Gubene, Kolbergu a Wittenbergu a v českej Prahe. Pôsobil ako učiteľ v Prahe na gymnáziu pri chráme sv. Mikuláša na Malej Strane a od roku 1613 v Holešove. V roku 1615 odišiel do Valašského Meziříčí, kde sa stal o rok neskôr evanjelickým farárom. Po bitke pri Bielej hore (1620) ho vyhnali z Moravy a odišiel do mesta Bielsko. Odtiaľ v roku 1629 odišiel na Slovensko, kde pôsobil v Oravskom Podzámku a neskôr v Liptovskom Mikuláši. O jeho živote a diele hovorí aj dokumentárny film Juraj Tranovský /Slovenská televízia Bratislava, 2002, scenár Karel Iľja Dvořák, réžia Fedor Bartko/.

Písal latinskú a českú svetskú a náboženskú literatúru (latinské príležitostné piesne, prozaické modlitby, odbornú prózu). Jeho najvýznamnejším dielom je kancionál Cithara sanctorum… , ktorý sa stal prvým tlačeným evanjelickým spevníkom na Slovensku. Vo svojich piesňach sa zaoberá myšlienkami o svetskej márnosti, pominuteľnosti, o utrpení a nebeskej večnosti a radosti, ale tiež majú sociálny podtón, keďže v nich často vyjadruje sympatiu s chudobou. Tranovský sa zvykne označovať aj ako slovanský Luther .

 

Zdroj: wikipedia.org