K dr. Gustávovi Zechenterovi, kým bol ešte v Brezne, prišiel pacient

03.04.2012 07:05

K dr. Gustávovi Zechenterovi, kým bol ešte v Brezne, prišiel pacient, starý bezzubý Handelec. V ordinácii bol prítomný i Šamko Bodorovský, priateľ Zechenterov, ktorý bol zvedavý na rozhovory, aké vedú s lekárom originálni Handelci. Pozrúc na pacienta a do zápisnice, čo mu chybí, Zechenter sa ho spytuje, či predpísaný liek účinkoval. Pacient pokročil o tri kroky bližšie, vyvalil oči tázave, ale nepovedal nič. Povýšeným hlasom sa ho nato lekár opýta: „Či ste boli na pochode?“ V úplnom nedorozumení pristúpi pacient bezprostredne k nemu, opre sa lakťami o mriežku stolíka a zadivene hľadí. Bodorovský, sediac opodiaľ na stolci, sa už chichoce. Nato sa Zechenter zrozumiteľne opýta:

„Či ste .....?“

On spokojne a trefne odpovie:

„Hm! Keby len bolo čím.“

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 48-49)