Kalinčiak píše o Štúrovi po maďarskej revolúcii

07.06.2012 06:21

Kalinčiak píše o Štúrovi po maďarskej revolúcii

 

Kalinčiak píše o Štúrovi po maďarskej revolúcii, keď obidvaja bývali v Modre: „Ľ. Štúr, u ktorého som po druhé bol padnul do nemilosti, že som vraj nešiel r. 1848 za národ bojovať, bol mi potom ustavičným priateľom; neraz hľadal útulku u mňa, príduc: „Janko môj! duša moja je smutná až k smrti“, slovami evanjelia hovoriac. I nazhovárali sme sa, kým tma z duše jeho nezišla.“

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 117-118)

Detect language » Hungarian
 

Kalinčiak píše o Štúrovi po maďarskej revolúcii, keď obidvaja bývali v Modre: „Ľ. Štúr, u ktorého som po druhé bol padnul do nemilosti, že som vraj nešiel r. 1848 za národ bojovať, bol mi potom ustavičným priateľom; neraz hľadal útulku u mňa, príduc: „Janko môj! duša moja je smutná až k smrti“, slovami evanjelia hovoriac. I nazhovárali sme sa, kým tma z duše jeho nezišla.“

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 117-118)