Karol Kuzmány na kanonickej vizitácii v Hornej Strehovej

05.04.2012 07:10

Roku 1865 bol superintendent Karol Kuzmány na kanonickej vizitácii v Hornej Strehovej. Zišlo sa tam množstvo ľudí povolaných i nepovolaných. Medzi poslednými bol i Kurtossy, profesor z Lučenca, prišlý na výzvedy. Po obede požiadal Kurtossy Andreja Bodického, farára senianskeho, aby ho predstavil Kuzmánymu. Bodický to urobil v žartovnom tóne, že predstavuje pána profesora Kiirtôssyho, alebo, ako ho jeho švagor Algôver volá, Kurtoša. Strhol sa všeobecný smiech. Kurtossy, trpko sa usmievajúc, poznamenal:

„I to je taký huncút!“ Myslel hádam: „Ako vy všetci, čo ste tu.“

Tam prítomný Michal Bodický, gymnazista, tešil sa z rozpakov človeka, do slovenskej spoločnosti nepatriaceho.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 54)