Karol Salva sa narodil

11.08.2013 06:00
11. 8. 1849 sa v Liptovskej Sielnici narodil kníhtlačiar, vydavateľ, evanj. farár, osvetový pracovník Karol Salva. Vo svojej tlačiarni v Ružomberku tlačil ľudovýchovné a náboženské publikácie, kalendáre a diela slovenských autorov. Od r. 1909 žil v USA. V Pittsburghu bol redaktorom Amerikánsko-slovenských novín a Slovenského denníka. Zomrel 21. januára 1913 v Clevelande.
 
Zdroj: wikipedia.org