Karol Štúr zomrel

13.01.2014 06:04

13. januára 1851 v Modre zomrel Karol Štúr (pseudonymy Drahotín spod Rokoše, Drahotín Štúr), slovenský básnik, kňaz a učiteľ. Narodil sa 25. marca 1811 v Trenčíne.
Básne začal skladať ako študent, pričom vychádzal zo svojej záľuby v antických vzoroch. Svoje básne písal po česky. Medzi jeho diela patrí i časomerný žalospev na smrť profesora S. Zsigmondyho, žalospev na pamiatku smrti Karla Hynka Máchu, ale taktiež viacero prozaických útvarov s ľudovýchovným zameraním. Svoje diela publikoval v almanachu Plody a vo viacerých časopisoch. Svetobôľne nálady prekonával vo svojich dielach povzbudzovaním k činorodej práci, ale tiež čoraz jasnejšími slovanskými perspektívami. Okrem vlastnej tvorby sa tiež venoval prekladom z gréčtiny, kde prekladal najmä Platóna a Aristofana.

 

Zdroj: wikipedia.org