Keď bol Pavel Mudroň v Pešti advokátsku skúšku skladať

06.07.2012 06:55

Keď bol Pavel Mudroň v Pešti advokátsku skúšku skladať, čakalo s osem kandidátov v sieni, kedy ktorého zavolajú. Mudroň sa sem a tam prechodil a počul, ako si [druhí medzi sebou hovoria: „Ez fene gyerek, ez nem szurkol.“ (Toto je dobrý chlap, ten sa nestrachuje.) Padalo to naňho, pripraveného ku skúške.

Skúška sa podarila.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 138)