Keď chodil Jur Janoška v Kežmarku do lýcea

14.04.2012 06:32

Keď chodil Jur Janoška v Kežmarku do lýcea, vtedy tam vyučovali i slovenčine žiakov, ktorí sa jej chceli učiť. Prednášal starý profesor Dlhányi podľa akejsi starej českej čítanky. Vrcholom jeho pravopisnej múdrosti bolo pravidlo, ktoré žiaci veľmi často museli opakovať: „Za g, h, ch, k nikdy se neklade meká (t. j. hláska i)“. Keď sa mu opovážili povedať a dokázať, že je to nie pravda, Dlhányi mal hneď dôvod: tresol palicou na lavicu a zajakajúc sa vyvolal:

„Tu sme nie v Matici, mlč, canis tua..! Keď budeš richtárom v Kiráľlehote, tam si potom rozkazuj!“

V súkromnom styku bol Dlhányi zdielny a láskavý k Slovákom.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 61)