Keď Fr. V. Sasinek r. 1856 vo Voderadoch prvý raz kázal

15.06.2012 06:43

Keď Fr. V. Sasinek r. 1856 vo Voderadoch prvý raz kázal, mal kostol bezmála prázdny. Až keď po „Amen“ vyzváňali na sv. omšu, hrnul sa dnu ľud, ktorý sa zatiaľ okolo kostola bol povaľoval. Ako príčinu mu ľudia udávali, že im ich farár na kazateľni len grobiani. Druhý raz teda Sasinek urobil toto (každú druhú nedeľu mal v hlavnom kostole kázeň, inak vo filiálke): Povedal krátku kázeň. Po „Amen“ modlil sa tri božské ctnosti. Medzitým vyzváňali a naplnil sa kostol. Nato povedal Sasinek kázeň o povinnosti a potrebe počúvať kázeň. Od tých čias nielen domáci, ale i filiálnici prichádzali, tak že farár odbavúval vo filiálke Palde len verné služby božie, lebo filiálnici išli potom na kázeň.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 123-124)