Kníhtlačiar, vydavateľ a kníhkupec Dávid Gutgesel z Bardejova

19.07.2012 12:03

Polovica tisícročia v dejinách nie je veľa, no dosť dlhý čas na to, aby sme evidovali mnohé, hoci významné udalosti v svetových dejinách, nie ešte z regiónu terajšieho východného Slovenska, vtedajšieho Uhorska. A bolo dosť významných udalostí i ľudí, s ktorými sú spojené. Napríklad kníhtlač. Nespomíname ju náhodne, ale v súvislosti s 508. výročím úmrtia bardejovského tlačiara Dávida Gutgesela. Presný dátum jeho narodenia nie je známy, pravdepodobne okolo roku 1540 v Bardejove. Do dejín sa zapísal ako kníhtlačiar, vydavateľ a kníhkupec a tým aj šíriteľ kultúry. Pripisuje sa mu prvenstvo: vydanie Malého Lutherovho katechizmu v roku 1581 ako prvej knihy na území Slovenska a kralickej bibličtine. Táto kniha je významná pre slovenskú národnú kultúru.

Gutgesel sa vyučil za kníhtlačiara vo Viedni, kde potom aj pracoval ako pomocník a kde sa po nadobudnutí skúseností, ktoré spojil so svojimi podnikateľskými schopnosťami, stal spoločníkom vo viacerých tlačiarňach. Pôsobil aj v iných mestách a ponúkal i iným kníhtlačiarom zvýšiť úroveň ich práce. Zhodou okolností aj zaťovi bardejovského tlačiara Jakuba Klösza - Jánovi Fischerovi v roku 1610, ktorý prišiel do Košíc na pozvanie mestskej rady, aby založil tlačiareň. Gutgesel sa trvalo usadil v Bardejove, kde r. 1577 založil vlastnú tlačiareň. Za vyše dvadsaťročnej kníhtlačiarskej činnosti vytlačil vyše osemdesiat kníh, medzi ktorými prevládala teologická literatúra. Tlačil a vydával aj príležitostné tlače, kalendáre, učebnice, krásnu literatúru, v nej je zastúpené aj dielo humanistického básnika J. Bocatia, ktorý je viac verejnosti známy ako richtár Košíc. Po Gutgeselovej smrti r. 1599 sa jeho tlačiareň zlúčila s nemenej známou bardejovskou tlačiarňou J. Klösza.

 

Bardejovskí kníhtlačiari mali dobré meno ešte v 15. storočí, napr. Peter z Bardejova. V roku 1471 sa usadil v Benátkach a tam pracoval u tlačiara Rennera jeden rok (1477 - 78), počas ktorého vytlačili päť kníh. V nich je uvedené jeho meno, tak ako aj v ostatných vydaných knihách - Petrus de Bártfa.

 

Zdroj:

štvrtok 19. 7. 2007 | (som)

https://korzar.sme.sk/c/4451140/knihtlaciar-vydavatel-a-knihkupec-david-gutgesel-z-bardejova.html#ixzz213rnCvgu