Korporatívny, korporačný a korporátny

19.06.2012 06:18

V jazykových prejavoch sa môžeme stretnúť s prídavnými menami korporatívny, korporačný a korporátny. Sú správne všetky tri prídavné mená, alebo iba niektoré z nich? Uvedené prídavné mená sú v slovenčine správne, pričom súvisia s podstatným menom korporácia, ktoré má pôvod v latinčine a význam „združenie, spolok s právnou subjektivitou“. Kým však prídavné meno korporatívny má predovšetkým význam „spoločný, hromadný“, teda vyjadruje istú vlastnosť, prídavné mená korporačný a korporátny sú vzťahové a majú význam „súvisiaci s korporáciou, vzťahujúci sa na korporáciu, týkajúci sa korporácie“.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas