Kostol svätej Alžbety

13.03.2012 09:46

S  písaním  názvov  kostolov  majú  niektorí  píšuci  problémy.  Nevedia  sa  totiž  rozhodnúť,  v  ktorom  slove  majú  napísať  veľké  začiatočné  písmeno.  Tým  môžeme  poradiť,  že  v  názvoch  kostolov,  v  ktorých  po  druhovom  označení  kostol  nasleduje  dedikačný  prívlastok  v  genitíve,  t.  j.  určenie  na  počesť  nejakej  osoby  alebo  udalosti,  píšeme  v  slove  kostol  stojacom  na  začiatku  názvu  veľké  začiatočné  písmeno,  napr.  Kostol  svätej  Alžbety,  Kostol  svätého  Ladislava,  pričom  slovo  svätý  napíšeme  s  malým  začiatočným  písmenom.    

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas