Kozáček – Kozáčka či Kozáčeka?

27.05.2012 06:51

Ako sa má skloňovať priezvisko Kozáček, so zachovaním vkladnej samohlásky -e-, alebo s jej vynechaním? V spisovnej slovenčine priezviská zakončené na hláskovú skupinu -ček s predchádzajúcou samohláskou, pri ktorých sa pociťuje súvislosť so všeobecným menom alebo s iným vlastným menom, skloňujú sa s vynechaním vkladnej samohlásky -e-, napr. Bochníček – Bochníčka, Králiček – Králička, Strýček – Strýčka, Ďuríček – Ďuríčka. Keďže pri priezvisku Kozáček sa takisto pociťuje súvislosť so všeobecným podstatným menom kozák, resp. s jeho zdrobnenou nárečovou podobou kozáček, skloňuje sa s vynechaním samohlásky -e-, teda Kozáčka, Kozáčkovi, s Kozáčkom.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas