Krídla Ivana Laučíka

21.04.2011 18:40

Žilinský samosprávny kraj

Liptovská knižnica G.F.Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

 

 

 

 

 

                                                     v y h l a s u j e

 

 

29. ročník

literárnej súťaže začínajúcich autorov

alebo

Krídla Ivana Laučíka

 

  

·      Súťaží sa v kategóriách  poézia, próza. Počet cien a čestných uznaní určí porota.

 

·      Súťažné príspevky musia  byť  pôvodné a doposiaľ nepublikované.

 

·      V jednotlivých kategóriách je potrebné odovzdať 3-10 básní a 1-3 kratšie prozaické útvary alebo úryvky z dlhších próz.

 

·      Súťažné príspevky v 5 exemplároch doručte (poštou a zároveň aj e-mailom) na adresu knižnice najneskôr do 30. apríla 2011. Nezabudnite uviesť svoje meno a priezvisko, vek,  presnú adresu, e-mail a číslo telefónu. Účastník súťaže musí mať najmenej 15 rokov, horná hranica veku nie je obmedzená.  Za začínajúceho považujeme autora, ktorý ešte nevydal samostatné literárne dielo.

 

·      Odbornú porotu menuje vyhlasovateľ súťaže. Zverejní výsledky súťaže a ocenených autorov.

 

·      Súťažné príspevky sa nevracajú. Knižnica bude publikovať ukážky najlepších prác v almanachu Výhonky, prípadne v iných dokumentoch  s písomným súhlasom autorov. 

 

 

 

                                                                                                                                                               Mgr. Marcela Feriančeková, v.r.

                                                                                                                                                                     riaditeľka knižnice