Kryť – kry! – kryte!

12.11.2012 06:40

 

Niektorí používatelia slovenčiny majú problémy s písaním tvarov rozkazovacieho spôsobu utvoreného od slovies kryť, odkryť, prikryť, skryť, ukryť, zakryť. Nevedia sa rozhodnúť, či v tvaroch rozkazovacieho spôsobu kry! kryte! odkry! odkryte! prikry! prikryte! skry! skryte! ukry! ukryte! zakry! zakryte! majú napísať tvrdé y alebo mäkké i. Presvedčili sme sa o tom aj na internetových stránkach. Keďže v základe slovies kryť, odkryť, prikryť, skryť, ukryť, zakryť sa píše tvrdé y, tvrdé y píšeme aj v tvaroch rozkazovacieho spôsobu kry! kryte! odkry! odkryte! prikry! prikryte! skry! skryte! ukry! ukryte! zakry! zakryte!

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas