Kúdelka dostal veľmi pobožného, ale i podivného kaplána

04.04.2012 07:07

Kúdelka dostal veľmi pobožného, ale i podivného kaplána, menom Gramantíka. Ten bol prv honvédom a mäsa úplne sa zriekol, len omáčku z neho jedával. To mu farár, zamočiac vidličku do mäsa, popod nos pretiahol: „Zavoňať smiete, ale jesť nie.“

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 50)