Ladislav Ballek sa narodil

02.04.2014 06:42

2. apríla 1941 sa v Teranoch sa narodil prozaik, publicista Ladislav Ballek. Pôvodne učiteľ na Orave, neskôr žil a pracoval v Banskej Bystrici, kde bol redaktorom v Československého rozhlasu a v denníku Smer. Tiež pracoval vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, na Ministerstve kultúry SSR a Slovenskom literárnom fonde. Po novembri 1989 vyučoval na PF v Nitre, na PF UK v Bratislave i na VŠMU. Jeho prózy sú najmä z prostredia južného Slovenska. Napísal zbierku krátkych próz Južná pošta, romány Pomocník, s podtitulom Kniha o palánku a Agáty — Druhá kniha o palánku. Ďalšie romány: Lesné divadlo, Čudný spáč, Trinásty mesiac.

 

Zdroj: Zdroj: Zlatý fond denníka SME

          wikipedia.org