Ladislav Burlas sa narodil

03.04.2014 06:53

3. apríla 1927 sa v Trnave narodil Prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc., slovenský hudobný skladateľ, muzikológ a významný predstaviteľ slovenskej filozofie hudby, žiak Alexandra Moyzesa a Igora Hrušovského.

 

 

Zdroj: wikipedia.org