Ladislav Klíma zomrel

19.04.2014 05:37

19. apríla 1928 v Prahe zomrel Ladislav Klíma, český prozaik, dramatik a básnik, ale predovšetkým filozof, ktorý je dokonca označovaný za najoriginálnejšieho českého mysliteľa. Narodil sa 22. augusta 1878 v Domažliciach.

Jeho filozofia sa zakladala na solipsizme (existujem len ja a moje zážitky) a voluntarizme (základom bytia je vôľa). Zo svetových filozofov bol ovplyvnený najmä Georgom Berkeleym (subjektívny idealizmus), Arthurom Schopenhauerom (pesimizmus) a Friedrichom Nietzschem (učenie o nadčloveku).

Klíma písal filozofické state aj krásnu literatúru, podstatná časť jeho diela zostala však až do jeho smrti vo forme rukopisov a až potom bola postupne vydávaná. Podľa vlastných slov tiež sám Klíma zničil asi 90 % svojich textov kvôli prílišnej obscénnosti. Jeho zobrané spisy boli vydané až v 90. rokoch v nakladateľstve Torst, počnúc vydaním trojdielneho diela Velký román v roku 1996.

Klíma bol na české pomery nekonvenčnou postavou, a to nielen svojimi názormi, ale aj spôsobom života. Pod vplyvom svojej filozofie odmietal ako zbytočné civilizačné návyky a svoje telo mučil alkoholom, fajčením a aj tým, že mu bolo jedno, čo jedol (podľa vlastných slov zjedol aj zakousnutou myš). Práve alkoholizmus a experimentovanie s vlastným telom spôsobili jeho predčasnú smrť na tuberkulózu. Zomrel v Prahe, je pochovaný na Malvazinkách.

 

Najznámejšie diela:

    * Svět jako vědomí a nic, 1904 – filozofické dielo; existencia sveta je podľa autora závislá na individuálnom ľudskom Ja, svet je to, čo z neho Ja chcem mať

    * Utrpení knížete Sternenhocha, 1928 – expresionistický román, príbeh tridsaťtriročného nemeckého šľachtica a jeho oveľa mladšej ženy Helgy, ktorú zároveň obdivuje aj nenávidí a nezvyčajnosť ich vzťahu podčiarkuje groteskné zveličenie; v opise života týchto dvoch postáv sa autor nevyhýba obscénnosti hraničiacej až s perverzitou; Helga svojho muža všemožne ponižuje a dopúšťa sa aj zločinu, že zabije ich dieťa; psychicky týrané knieža ju necháva zomrieť od hladu a prenasledovaný výčitkami sám zomiera

    * Slavná Nemesis a jiné příběhy, 1932 – výber noviel s témou túžby poznať tajomstvo života a smrti, vyšlo posmrtne

    * Velký román, 1996 (3 diely)

Zdroj: wikipedia.org