Literárne Šurany

21.04.2011 15:11

Dom Matice slovenskej v Šuranoch

 

vyhlasuje

 

XIX . ročník celoslovenskej autorskej literárnej súťaže pre začínajúcich autorov

Literárne Šurany

 

Autorskú súťaž Literárne Šurany vypisuje usporiadateľ pre slovensky píšucich autorov od 18 do 35 rokov. Môžu sa jej zúčastniť i Slováci žijúci v zahraničí.  Súťaž je verejná, anonymná, určená pre doteraz knižne nepublikujúcich mladých autorov.

Súťaží sa  v dvoch kategóriách: poézia a próza – rozsah každej kategórie je maximálne 5 strán .  Odborná porota vyhodnotí a odmení v každej kategórii troch  najlepších autorov.

Osobitná prémia bude udelená najlepšej humoristicky zameranej tvorbe.

Víťazné práce budú uverejnené a  odprezentované v Slovenskom rozhlase.

 

Práce je potrebné zaslať v štyroch exemplároch, neoznačené, adresa s menom, dátum narodenia , č. telefónu a e-mail autora musí byť vložená do zásielky na osobitnom papieri.

Uzávierka súťaže je 31. mája 2011.