Louis Braille sa narodil

04.01.2014 06:28

4. januára 1809 sa v Coupvray (departement Seine-et-Marne) narodil Louis Braille (vyslov Lui Braj), francúzsky učiteľ a vynálezca slepeckého písma (Braillovo písmo). V skutočnosti Louis Braille upravil, zjednodušil a systematizoval už existujúce dvanásťbodové písmo Charlesa Barbiera, dôstojníka francúzskej armády. Znak, ktorý obsahoval dovtedy dvanásť bodov (boli usporiadané v dvoch stĺpcoch po dva body),

Braille zjednodušil (odstránil šesť bodov) a vytvoril systém znakov, ktorých kombinácie postačovali na zápis všetkých znakov abecedy a číslic. Braillovo bodové písmo sa „ujalo“ až o niekoľko rokov po jeho smrti. Zomrel 6. januára 1852 v Paríži.

Oslepol vo veku 3 rokov nešťastnou náhodou. Desaťročného ho prijali do Ústavu slepcov v Paríži a ako nadaný žiak tam aj od svojich dvadsiatich rokov učil.

V roku 1829 vydal metodickú pomôcku Postup pri písaní atď. pre potreby slepcov, v ktorej predstavil vlastné slepecké písmo, ktoré sa vyznačovalo tým, že bolo oveľa jednoduchšie než tie predošlé. Dnes sa používa po celom svete, a to aj pre texty písané azbukou, arabským, čínskym písmom a pod.

Prvou knihou napísanou týmto písmom boli Dejiny Francúzska (1837). Braille roku 1838 napísal učebnicu aritmetiky a neskôr dal základy aj slepeckému notopisu (ako učiteľ hudby a vynikajúci hudobník).

Zdroj: wikipedia.org