Ľudo Zúbek sa narodil

12.07.2013 07:14

12. 7. 1907 sa v Malackách narodil prozaik Ľudo Zúbek. Bol bankovým úradníkom, neskôr pôsobil na literárnom oddelení rozhlasu a vo vydavateľstve Tatran. Autor historických životopisných próz, literatúry faktu a rozhlasových hier. Dielo: V službách Mateja Hrebendu, Doktor Jesenius, Skrytý prameň, Jar Adely Ostrolúckej, Rytieri bez meča, Ríša Svätoplukova. Zomrel 23. júna 1969 v Bratislave.

 

<span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman","serif";times="" roman";"="">Mária a Ľudo Zúbkovci v prvý spoločný deň – láska im vydržala až do predčasnej spisovateľovej smrti.

 

Svojou prvou literárnou tvorbou - fejtónmi, poviedkami, novelami a reportážami prispieval do Slovenských pohľadov, Elánu, Národných novín a pod. Pod pseudonymom Vladimír Malina uverejňoval recenzie a kritiky o nových prozaických knihách, ale najmä o rozhlasových reláciách a programoch a o divadelných hrách. Krátkymi prózami a informatívnymi staťami o literatúre prispieval do dennej tlače.

 

Dcéra Elena ako študentka a otec Ľudo mali spoločnú záľubu v knihách.

 

Patril k tvorcom slovenského, historického, biografického románu, tvorcom umelecko-náučnej prózy s kultúrnohistorickým zameraním a zaslúžil sa o rozvoj slovenskej rozhlasovej hry pre deti a mládež, ale i dospelých. Písal prednášky, fejtóny, reportáže, cestopisné pásma a romány, poviedky, rozhlasové hry a romány. Venoval sa tiež literatúre faktu. Prekladal z maďarskej literatúry a českej literatúry. Jeho historické romány boli preložené do češtiny, ruštiny, poľštiny, nemčiny a maďarčiny

Jeho skutočný prínos spočíva v orientácii na žáner historického románu a na žáner umelecko-náučnej prózy s kultúrnohistorickým zameraním. Jeho historické romány boli preložené do češtiny, ruštiny, poľštiny, nemčiny a maďarčiny.

Prekladal najmä prózu a literatúru faktu z češtiny (B. Říha, K. Schulz) a maďarčiny (B. Illés, K. Mikszáth, J. Nyírö, M. Szabóová, J. Román a i.).

 

Tvorba:

Rozhlasové hry pre dospelých

1934 Katastrofa

1934 Ľudovít Štúr

1935 Život básnika a i.

 

Rozhlasové hry pre deti:

1939 Zánik ríše Inkov

1939 Pochod do Mexika

 

Umelecko-náučná próza s kultúrnohistorickým zameraním, literatúra faktu:

1965 Gaudeamus igitur alebo Sladký život študentský – dielo venované 500. výročiu založenia Academie Istropolitany

1965 Moja Bratislava – dejiny mesta

1969 Ríša Svätoplukova – dielo o národných dejinách

 

Životopisno-historické prózy pre mládež:

1949 V službách Mateja Hrebendu - historický román o slovenskom vydavateľovi a kolportérovi

1956 Doktor Jesenius - životopisný román o Jánovi Jeseniovi

1956 Skrytý prameň historicko-životopisná novela o majstrovi Pavlovi z Levoče

1957 Jar Adely Ostrolúckej - dievčenský román o Ľudovítovi Štúrovi a Adele Ostrolúckej

1962 Zlato a slovo - historický román o kolonizácii amerických území v Španielsku

1967 Rytieri bez meča - 15 portrétov svetových autorov literatúry

1971 Štvrtá stena - posmrtne vydaný román o absolventke herectva

 

Autobiografia:

1952 Murársky chlieb - autobiografické dielo

 

Ostatné:

1938 Ján Kupecký I, II - životopisný román o slovenskom maliarovi

1965 Farebný sen - nové dielo o Jánovi Kupeckom

 

Filmové námety:

1958 V hodine dvanástej

1973 Skrytý prameň

 

1974 Do zbrane, kuruci!

 

Úprava prekladov pre mládež:

Cervantesov román Dômyselný rytier don Quijote de la Mancha (podľa prekladu J. Felixa)

 

 

 

Zdroj: Zlatý fond denníka SME

         wikipedia.org

https://www.malacky.sk/index.php?page=mesto&menuid=217

https://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=59146