Ludvik Kossuth ako samopašné dieťa padol u strýka v Košútoch do hnojnice

04.05.2012 06:57

Stalo sa raz, že Ludvik Kossuth ako samopašné dieťa padol u strýka v Košútoch do hnojnice na dvore, odkiaľ ho stryná vytiahla. Keď táto potom roku 1848 počula, čo Ludvik robí, vyslovila sa: keby bola vedela, že vyrastie z neho taký „nezdarný syn“, bola by ho do tej hnojnice ešte posotila.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 87)