Magister - magisterka

10.03.2011 07:38

S  používaním  titulu  magister,  ak  jeho  nositeľom  je  muž,  nie    problémy.  Ak  však  nositeľom  titulu  je  žena,  v  jazykovej  praxi  sa  stretáme  s  dvoma  podobami  pomenovania,  a  to  magisterka  aj  magistra.  Na  označenie  absolventky  magisterského  štúdia  je  vhodné  používať  podobu  magisterka,  kým  podobu  magistra  je  vhodné  používať  iba  v  súvislosti  s  označením  odborne  vzdelanej  lekárničky.    

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas