Malé Zlievce - v Malých Zlievcach

24.02.2012 11:54

Na Slovensku sú dve obce v okrese Veľký Krtíš, v ktorých názve je slovo Zlievce, a to Malé Zlievce a Veľké Zlievce. Dostali sme otázku, či tvar lokálu druhej časti názvu má podobu v Zlievcach so samohláskou a, alebo podobu v Zlievciach s dvojhláskou ia. Názov Zlievce je pomnožné podstatné meno ženského rodu, ktoré sa skloňuje podľa vzoru ulica. Kým však v slove ulica v tvare lokálu množného čísla je prípona -iach, v uliciach, v názve Zlievce je prípona -ach s krátkou samohláskou a, v Zlievcach, lebo predchádzajúca slabika je dlhá slabika s dvojhláskou ie. Uplatňuje sa tu pravidlo o rytmickom krátení, podľa ktorého za sebou nenasledujú dve dlhé slabiky. To isté platí v tvare genitívu zo Zlievec a v tvare datívu Zlievcam. Správne teda je pochádza z Malých Zlievec, pochádza z Veľkých Zlievec, dotácia Malým Zlievcam, dotácia Veľkým Zlievcam, v Malých Zlievcach, vo Veľkých Zlievcach.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas