Manželia Práznovskí

01.10.2012 06:58

Na Slovensku má mnoho občanov priezvisko zakončené na príponu -ský alebo -cký, teda priezvisko, ktoré má formu prídavného mena, napr. Dolinský, Práznovský, Vrbovský, Levický, Orlický. Nezriedka dostávame otázku, ako sa píšu takéto priezviská, ak sa spájajú so slovami bratia, manželia, súrodenci, či s tvrdým ý, alebo s mäkkým í na konci. Keďže podstatné mená bratia, manželia, súrodenci sú v tvare nominatívu množného čísla, aj priezvisko pri nich musí byť v tvare nominatívu množného čísla, teda píše sa s mäkkým í na konci, t. j. bratia Dolinskí, manželia Práznovskí, bratia Vrbovskí. Rovnako s mäkkým í napíšeme priezvisko, ak sa spája s dvomi krstnými menami, napr. Jana a Milan Levickí.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas