Martin Turčan, rodák z Podkoníc

08.04.2012 06:29

Martin Turčan, rodák z Podkoníc pri Banskej Bystrici, prišiel z bystrického gymnázia do revúckeho veľmi zanedbaný. Keď mu niečo nešlo tak, ako by si to bol profesor Mičátek žiadal, a obyčajne nešlo, opýtal sa ho Mičátek dôverne:

„Povedzte mi, Turčan, čo ste vy v tej Bystrici krem alumnie robili?“

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 57)