Max Ernst zomrel

01.04.2014 06:32

1. apríla 1976 zomrel v Paríž Max Ernst, nemecký maliar, grafik a sochár, predstaviteľ dadaizmu, neskôr surrealista. Narodil sa 2. apríla 1891 v Brühle.

Začiatky jeho tvorby sú spojené s dadaizmom, napr. jeho prvé koláže a diela vytvorené technikou frotáž. V roku 1922 odišiel do Paríža a začal tvoriť surrealisticky. Využíval frotáž a gratáž. Po vypuknutí druhej svetovej vojny bol uväznený, podarilo sa mu ujsť a usídlil sa v Spojených štátoch, kde sa ďalej venoval umeniu, hlavne sochárstvu. V roku 1953 sa opäť vrátil do Paríža. V tomto období maľoval hlavne krajinky, vrátil sa aj ku koláži a frotáži.

Zomrel v Paríži, deň pred svojimi 85. narodeninami.

 

 

Zdroj: wikipedia.org