Max Frisch sa narodil

15.05.2013 06:30

15. mája 1911 sa v Zürichu vo Švajčiarsku narodil Max Frisch, švajčiarsky spisovateľ, dramatik a architekt. Zomrel 4. apríla 1991 v Zürichu.

Pochádzal z rodiny architekta. Študoval najprv germanistiku na univerzite v Zürichu, no po smrti otca pre nedostatok financií musel štúdiá prerušiť. Pracoval ako novinár v redakcii novín "Neue Züricher Zeitung". V rokoch 1933-1935 cestoval po východnej a južnej Európe, a tiež po prvý krát navštívil Nemecko. V rokoch 1936-1941 študoval v Zürichu architektúru. Po úspešnom ukončení štúdií začal pracovať ako architekt a otvoril si vlastnú kanceláriu. V roku 1947 spoznal v Zürichu Bertolta Brechta, a v roku 1951 odišiel na Rockefellerovo štipendium do USA.

Max Frisch sa zúčastnil v roku 1948 na Mierovom Kongrese vo Wroclawi. V roku 1955 definitívne zatvorill svoju kanceláriu architekta a od tej doby sa venoval výlučne literárnej tvorbe. Počas svojej kariéry bol mnoho krát za svoju prácu vyznamenaný rôznymi literárnymi cenami (napr. cenou Georga Büchnera, cenou Friedricha Schillera a cenou Hermanna Hessa).

V svojej tvorbe Max Frisch odsudzuje fašizmus a iné prejavy totalitarizmu. Vykresľuje situácie súčasného človeka z jeho ťažkosťami a spoločenskými obmedzeniami a tiež vplyv technokratickej civilizácie na jeho život.

 

Romány:

  • Stiller (1954, český preklad 1970)
  • Homo Faber (1957, český preklad 1967)
  • Volajte ma Gantenbain (Mein Name sei Gantenbein, 1964, slovenský preklad 1967)
  • Montauk (1975)

 

 

Zdroj: wikipedia.org