Michel Eyquem de Montaigne zomrel

23.09.2013 07:38

23. septembra 1592 zomrel Michel Eyquem de Montaigne, francúzsky renesančný mysliteľ, humanista a skeptik, zakladateľ nového literárneho žánru – eseji. Narodil sa 28. februára 1533.

Essays (Eseje) je súbor mnohých krátkych rozpráv na danú tému. Montaigne píše o sebe a o svojom vzťahu k rôznym problémom. Texty doplňuje veľkým množstvom citátov antických filozofov, ktorí ho silno ovplyvnili. Cez dielo je nám umožnené úplne spoznať autorovu osobu a prostredie, v ktorom žil. Vďaka svojmu zmyslu pre kritiku dokázal prijať s ľahkosťou menej zmysluplné narážky. Ak išlo o oprávnenú kritiku, zmenil svoj názor. Originalita jeho diela je aj v tom, že v nich zahŕňa všetky rozpory, ktoré sa odohrávajú vo vnútri človeka, no nie preto aby boli jeho diela originálne, ale aby si človek uvedomil čo vlastne chce.

Eseje ako také tvoril bezmála dve desaťročia. Pôvodné dielo-vydané 1580-tvorili dve knihy (57 a 37 kapitol). V piatom vydaní z roku 1588 už pribudol ďalší zväzok (13 kapitol). Posledné vydanie (mimochodom posmrtné) vyšlo v roku 1595, šlo už viacmenej len o pár dodatkov a úprav z jeho súkromných poznámok.

Základom jeho filozofie bola morálka, etika a výzva k tolerancii. Jeho filozofia sa nazýva aj laická. Viedla k skepticizmu. V Esejách napísaných výhradne osobným tónom opisuje neľahkú cestu hľadania seba samého. Pritom neuvádza že jeho cesta je tá pravá, jediná. Vypovedá iba sám o sebe a na veľké filozofické otázky odpovedá lakonicky "Čo ja viem?" Svoj základný princíp formuluje požiadavkou "Byť vždy sám sebou"

V roku 1774 vyšiel aj Monteigneov denník z jeho ciest po Taliansku, Švajčiarsku a Nemecku – Journal du voyage de Michel Montaigne en Italie, par la Suisse et l’Allemagne.

Zdroj: wikipedia.org