Mikuláš Kasarda sa narodil

26.07.2013 07:03

26. júla 1925 sa v Sačurove narodil Mikuláš Kasarda, slovenský básnik. Je strýkom rozhlasového dramatika a spisovateľa Štefana Kasardu.

Vo svojich dielach sa často vracal k rodnému zemplínskemu kraju, práci roľníkov, k svojej pedagogickej praxi, ale taktiež sa venoval spoločenským problémom. Okrem tvorby pre dospelých sa venoval i písaniu poézie pre deti, v ktorej sa venoval školskému životu detí. Okrem vlastnej tvorby tiež prekladal z nemeckej literatúry (Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller), maďarskej (Endre Ady) a českej poézie (Jan Neruda).

 

Zdroj: wikipedia.org