Mikuláš Štefan Ferienčík sa narodil

01.08.2013 06:03
1. augusta 1825 sa vo Zvolene narodil Mikuláš Štefan Ferienčík, úradník, novinár, spisovateľ. Pseudonym: Jančík, Mikuláš z Pohronia, Mladen. Zomrel 3. marca 1881 v Martine.
 
Životopis
Študoval na strednej škole v Jelšave a v Banskej Štiavnici, filozofiu a teológiu do roku 1846 na evanjelický lýceu v Levoči, od roku 1846 právo v Prešove. Roku 1856 zložil sudcovskú skúšku v Bratislave. Pôsobil na rôznych miestach a funkciách štátnej služby, o. i aj v Banskej Bystrici. Písal básne, romantické, ľúbostné poviedky, spoločenské novely, ľudovýchovnú prózu a divadelné hry. Prvý prekladateľ Gogoľovho Revízora. Účastník revolúcie 1848-1849, dobrovoľnícky kapitán. Redigoval Pešťbudínske vedomosti, Národné noviny, Národný hlásnik, Orol, roku 1868 spoluzakladateľ Kníhtlačiarenskeho účastinárskeho spolku v Martine.
 
Dielo
  • Jedľovský učiteľ, Skalica roku 1899
  • V zákutí sveta, Trenčín b.r.
  • Pravda predca zvíťazí, Budapešť roku1862
 
Zdroj: wikipedia.org