Miroslav Bázlik sa narodil

12.04.2014 06:39

12. apríla 1931 sa v Nemeckej Ľupči (dnes Partizánska Ľupča) narodil Miroslav Bázlik, slovenský hudobný skladateľ a klavirista.

Od roku 1990 pedagóg na VŠMU v Bratislave. Autor opery Peter a Lucia, oratórií (Canticum Jeremiae), orchestrálnych a komorných diel, elektroakustických skladieb (balet Búrka) a vokálnej tvorby.

Popri hudobnej interpretácii najmä diela Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena a romantikov podáva aj ich filozofický rozbor a výklad.

 

Zdroj: wikipedia.org