Morka - morčací, morčí

22.01.2011 07:58

Akú  podobu  majú  prídavné  mená  utvorené  od  názvu  morka,  ktorým  sa  pomenúva  kurovitý  vták  chovaný  ako  hydina  na  mäso,  a  od  názvu  morča,  ktorým  sa  pomenúva  malý  hlodavec  často  používaný  na  laboratórne  pokusy,  ale  chovaný  aj  v  domácnosti.  Od  názvu  morka  má  prídavné  meno  dve  podoby,  a  to  morčí  aj  morčací,  pričom  v  obidvoch  prípadoch  sa  spoluhláska  k  pred  príponou  mení  na  spoluhlásku  č  podobne,  ako  je  to  aj  v  prípadoch  líška  -  líščí,  mačka  -  mačací.  Napríklad  mäso  z  morky  je  preto  morčacie  mäso.  Rovnaké  podoby  prídavných  mien,  teda  morčí  aj  morčací,  sú  aj  od  názvu  morča.  Takáto  homonymia  pri  odvodených  slovách  nie  je  v  slovenčine  nezvyčajným  javom.

Zdroj: Jazykovedné okienko Slovenského rozhlasu