Na seniorálnom konvente nitrianskom raz Samuel Tesák urobil „Hm!“

02.04.2012 07:02

Na seniorálnom konvente nitrianskom raz Samuel Tesák, farár senický, urobil počas Hurbanovej reči poznámku: „Hm!“ Hurban na to: „Hja, veru hm!“ a celý konvent dal sa do hlasitého smiechu. Tesák neodvážil sa viac hmkať.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 45)