Na slávnosť sv. Cyrila a Metoda na Velehrade šli traja: Pavel Mudroň, básnik inžinier Ján Botto a Samuel Šípka

02.04.2012 07:03

Roku 1863 šli z Martina na tisícročnú slávnosť sv. Cyrila a Metoda na Velehrade traja: Pavel Mudroň, básnik inžinier Ján Botto a Samuel Šípka, stoličný prísažný. Železníc u nás vtedy ešte nebolo, šli teda na Šípkovom voze (mal kone a voz). Ako putovali do Trenčína, a že popoludní bolo veľmi teplo, Bottovi sa začalo zívať; Mudroň si prespevoval. Tu Botto hneď skomponoval grošovku:

Preradostné cestování, šli z Martina traja páni.

Jeden zpívá, druhý zívá, tretí sa koňom pod chvost divá.

(Šípka, ktorý sedel pri kočišovi.)

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 46)