Na to a nato

07.07.2012 06:52

Dostali sme otázku, či výraz na to v slovnom spojení nezabudni na to má sa písať osobitne ako dve slová, alebo spolu ako jedno slovo. Výraz na to písaný osobitne ako dve slová sa skladá z predložky na a z ukazovacieho zámena to, ktoré je v tomto spojení tvarom akuzatívu, napr. Nezabudni na to, čo máš kúpiť. - Na to teraz nie je vhodná príležitosť. - Sú zvyknutí na to, že všetko dostanú zadarmo. - Pokuty za rýchlosť sú na to, aby sa zabránilo tragickým dopravným nehodám. Výraz nato písaný spolu ako jedno slovo je príslovka, ktorou sa vyjadruje časová postupnosť a ktorá je synonymná s príslovkou potom, napr. Krátko nato sa rozišli. - Hneď nato začalo pršať.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas