Najstaršie antické literárne dielo

19.07.2012 11:50

Najstarším antickým, ale aj európskym literárnym dielom sú eposy Ilias a Odyssea.

Boli pre starovekých Grékov učebnicou, zdrojom múdrosti a vzorom pre ďalšiu básnickú tvorbu. Vplývali na vytváranie filozofických predstáv v Grécku a neskoršie aj v Ríme. Výrazne ovplyvnili antickú a potom aj európsku literatúru a boli inšpiračným zdrojom pre výtvarné hudobné diela.

 

Latinská učebnica

Učebnica latinčiny Lukáša Fabiana Popradského z roku 1573 mala na východnom Slovensku priekopnícku úlohu. Jej autor bol rektorom prešovskej evanjelickej latinskej školy a pri vyučovaní vychádzal už pred Komenským z materinského jazyka žiakov. V 16. stor. pôsobili na východnom Slovensku aj humanistickí básnici - Valentín Eck v Bardejove a Ján Bocatius v Prešove a v Košiciach. Z tohto obdobia sa zachovali najstaršie študijné plány aj školské zákony a vtedy zaznamenali v školstve východného Slovenska podstatný kvantitatívny rozvoj, s čím súviseli aj kvalitatívne zmeny.

 

Zdroj:

Štvrtok 15. 1. 2009 | (som)

https://korzar.sme.sk/c/4406720/najstarsie-anticke-literarne-dielo.html#ixzz213oZ5VPy