Nie kochlík, ale kvetináč alebo črepník

15.07.2012 06:00

Niektorí predajcovia potrieb na pestovanie kvetov ponúkajú vo svojom sortimente kochlíky. Slovo kochlík však nie je súčasťou slovnej zásoby spisovnej slovenčiny, nenájdeme ho ani v Pravidlách slovenského pravopisu, ani v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ba ani v najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka. Ide o nárečové slovo známe najmä v niektorých západoslovenských nárečiach. Na pomenovanie nádoby z pálenej hliny alebo novšie aj z plastu a určenej na pestovanie kvetov máme v spisovnej slovenčine slovo kvetináč alebo slovo črepník.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas