Nie pumový útok, ale bombový útok

11.12.2012 06:52

 

Nedávno sme sa z médií dozvedeli, že pri pumovom útoku v Pakistane zahynulo dvadsaťpäť ľudí. Táto informácia nás nemilo prekvapila, keďže sa v nej použilo prídavné meno pumový utvorené od podstatného mena puma. V slovenčine sa totiž slovom puma pomenúva veľká americká mačkovitá šelma. V citovanej informácii však nemalo ísť o to, žeby útok súvisel s mačkovitou šelmou. To iba pôvodca informácie siahol za českým slovom namiesto toho, aby použil slovenské slovo. Na pomenovanie kovového obalu naplneného výbušninou máme v slovenčine slovo bomba a od neho je utvorené prídavné meno bombový. Spomínaná informácia mala mať takúto podobu: Pri bombovom útoku v Pakistane zahynulo dvadsaťpäť ľudí.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas