Nie tým pádom, ale v tom prípade, a tak, a tým

26.10.2012 06:21

Niekedy počujeme vyjadrenia so slovným spojením tým pádom, napr. Ľudské vedomie je tým pádom zaťažené. - Platíte príspevky sociálneho zabezpečenia a tým pádom ste poistený. - Nezohrieva sa ako halogénové žiarovky a tým pádom nehrozí prehriatie objímky. Výraz tým pádom má cudzí pôvod a nepatrí medzi spisovné jazykové prostriedky. Namiesto neho v spisovnej slovenčine na vyjadrenie dôsledku používame slovné spojenie v tom prípade, spojkové výrazy a tak, a tým. Vety uvedené na začiatku majú takúto vhodnú podobu: Ľudské vedomie je v tom prípade zaťažené. - Platíte príspevky sociálneho zabezpečenia, a tak ste poistený. - Nezohrieva sa ako halogénové žiarovky a tým nehrozí prehriatie objímky.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas