Nie všecia ani všetcia, ale všetci

02.08.2012 06:11

Čoraz častejšie používajú slová všecia, resp. všetcia, napr. Nech sa zapoja všecia rodinní príslušníci. - Všecia vyzerajú šťastne. - Všetcia ešte spia. - Vedia to už všetcia. Spytuje sa, či je to správne. Slová všecia a všetcia nie sú spisovné. Vymedzovacie zámeno všetok má v nominatíve množného čísla pri životných podstatných menách mužského rodu, alebo ak sa ním vyjadruje súhrn všetkých osôb, medzi ktorými sú aj muži, tvar všetci, preto aj citované vety majú takúto náležitú podobu: Nech sa zapoja všetci rodinní príslušníci. - Všetci vyzerajú šťastne. - Všetci ešte spia. - Vedia to už všetci.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas