Nie žmolky ale hrčky

22.01.2011 08:29

V  jazykovej  praxi  sa  niekedy  stretáme  so  slovom  žmolky,  ktorým  autori  výpovede  pomenúvajú  zhluk  nitiek  či  uzlíkov  na  pletenine.  Slovo  žmolky  však  nie  je  slovenské.  Je  to  tvar  nominatívu  množného  čísla  českého  podstatného  mena  žmolek.  V  Česko-slovenskom  slovníku  z  roku  1979  sa  pri  českom  slove  žmolek  uvádzajú  slovenské  ekvivalenty  guľôčka,  hrčka,  hrudka.  Zhluk  nitiek  či  uzlíkov  na  pletenine  sa  nazýva  hrčky.  Ak  chceme  odstraňovať  hrčky  z  pleteniny,  teda  ak  ju  chceme  odhrčkovať,  môžeme  na  to  použiť  odhrčkovač.

 

Zdroj: Jazykovedné okienko Slovenského rozhlasu