Niekoľko príkladov

10.02.2011 13:42

Nesprávne

Správne

Miestopredseda

podpredseda

Hmoždinka

Zápustný kolík, zápustka

Boj s kriminalitou

Boj proti kriminalite

Mesiac dozadu

Pred mesiacom

Bolo tam cca 30 ľudí.

Bolo tam asi (približne, okolo) 30 ľudí.

Podnik dosiahol len dielčie výsledky.

Podnik dosiahol len čiastkové výsledky.

Do podniku prišla námatková kontrola.

Do podniku prišla náhodná kontrola.

Mária obdržala doporučenú zásielku.

Mária dostala (prijala, prevzala) doporučenú zásielku.

Tento odstavec možno vynechať.

Tento odsek možno vynechať.

Na úradnom dokumente nesmie chýbať razítko.

Na úradnom dokumente nesmie chýbať pečiatka.