Nora Baráthová sa narodila

07.06.2013 07:37

7. júna 1944 sa v Kežmarku narodila Nora Baráthová, slovenská spisovateľka, historička a autorka literatúry pre deti a mládež.

Narodila sa v rodine inžiniera a vzdelanie získavala v Kežmarku a neskôr vyštudovala filozofickú fakultu v Prešove (odbor slovenský jazyk - dejepis). Od roku 1965 pracuje ako historička v Mestskom múzeu v Kežmarku.

Jej práce sú venované tak dospelým, ako aj mládeži. V literatúre pre dospelých sa venuje najmä témam z histórie Spiša, v dielach pre mládež sa venuje súčasným problémom mladých ľudí a tiež sa tu prejavuje jej silný cit pre pozorovanie a sklon k sentimentálnosti.

 

Zdroj: wikipedia.org